Hotline: 0935.188.935
 • King's finger HOTEL

  King's finger HOTEL

 • conference room

  conference room

 • awards

  awards

 • GYM

  GYM

 • King's finger HOTEL

  King's finger HOTEL

 • Games Center

  Games Center

 • Restaurant

  Restaurant

 • Swimming Pools

  Swimming Pools

Close

SUPERIOR DOUBLE

►Diện tích: 24 m²
►Hướng nhìn: Tòa nhà
►Giá phòng: 700.000vnd/đêm

Xem chi tiết

SUPERIOR TWIN

►Diện tích: 24 m²
►Hướng nhìn: Tòa nhà
►Giá phòng: 700.000vnd/đêm.

Xem chi tiết

Phòng Deluxe Double luxury

►Diện tích: 25 m²
►Hướng nhìn: Thành phố và một phần biển
►Giá phòng: 900.000vnd/đêm

Xem chi tiết

Phòng Deluxe Twin Luxury

►Diện tích: 25 m²
►Hướng nhìn: Thành phố và một phần biển
►Giá phòng: 900.000vnd/đêm

Xem chi tiết

Phòng Deluxe Family

►Diện tích: 27 m²
►Hướng nhìn: Thành phố và một phần biển
►Giá phòng: 1150.000vnd/đêm

Xem chi tiết

Phòng Luxury

►Diện tích: 27m²
►Hướng nhìn: Thành phố và biển
►Giá phòng: 1050.000vnd/đêm

Xem chi tiết